Čistá voda a energie pro člověka a přírodu


Skrápěné kolony

V poslední době se při odstraňování zápachu z odsávané vzdušiny stále více uplatňují skrápěné kolony. A to jak pro odstraňování organických znečišťujících látek (aromáty, mastné kyseliny - máselná apod.), ale i při odstraňování anorganických plynných příměsí jako je sulfan, amoniak a další. Velkou výhodou skrápěných kolon (např. oproti klasickým rašelinovým biofiltrům) je jejich vysoká účinnost a velký objemový průtok vzdušiny při relativně malém záboru půdorysného prostoru. Vysoké účinosti odstranění znečišťujích látek lze dosáhnout zejména při aplikaci skrápění roztokem zásady (NaOH), resp. kyseliny (H2SO4) vzdušiny obsahující znečišťující složku s opačným pH - např. NaOH - sulfan, H2SO4 - NH3. V těchto aplikacích dosahuje účinnost odstranění znečišťující látky až 99 %.

Biofiltr a odpachovací skrápěné kolony ČOV Mali Lošinj (Chorvatsko)

Biofiltr a skrápěné kolony Mali Lošinj (Chorvatsko) - č.1

Biofiltr a skrápěné kolony Mali Lošinj (Chorvatsko) - č.2

Biofiltr a skrápěné kolony Mali Lošinj (Chorvatsko) - č.3


Servisní služby

Zajišťujeme záruční i pozáruční servis po celém území České republiky.

RSSRSS

Aktuality

Bioreal na úpravně vody Chřibská

03.02.2017
Bioreal s.r.o. v roce 2016 zajišťoval dodávku dávkovacích stanic a zásobních míchaných i nemíchaných nádrží pro úpravnu vody Chřibská.

Archiv aktualit

Rychlý kontakt

Bioreal spol. s r.o.
Zelená 420
294 42 Luštěnice

Tel.: 326 386 573
Mobil: 774 291 464
E-mail: