Čistá voda a energie pro člověka a přírodu


Čištění odpadních vod

Jednou ze stěžejních činností společnosti BIOREAL s.r.o. je komplexní řešení problematiky čištění splaškových i průmyslových odpadních vod. V této oblasti Bioreal s.r.o. zajišťuje jak návrh čistírenských technologií a projektovou dokumentaci, tak i výrobu a dodávku vlastních čistíren odpadních vod, výrobu plastových komponent pro městské čistírny a případně i inženýrskou činnost při realizaci větších investičních celků. Činnosti v tomto oboru lze rozdělit do následujících základních skupin:

1. Analýza problému a návrh technologie čištění odp. vod, zhotovení projektu.
Pracovníci společnosti jsou schopni navrhnout optimální čistírenskou technologii pro prakticky všechny druhy znečištění odpadních vod, od jednoduchých a tradičních technologií čištění splaškových vod z občanské zástavby, až po technologii čištění silně znečištěných odpadních vod z potravinářské a jiné průmyslové výroby. Značné zkušenosti mají pracovníci firmy zejména s problematikou anaerobního čištění odpadních vod – v uplynulém období firma sama realizovala, nebo se podílela na stavbě řady anaerobně – aerobních čistíren.

2. Výroba a dodávka domovních čistíren odp. vod pro 1 až 50 připojených obyvatel (EO).
Firma BIOREAL spol. s r.o. ve své výrobní provozovně vyrábí plastové domovní čistírny typové řady BIOREAL DČ3 až DČ50. Jde o kompaktní jedno nádržové čistírny navržené podle nejnovějších poznatků z této oblasti. Pro řízení chodu čistíren této typové řady je používána programovatelná digitální řídící jednotka, což minimalizuje obsluhu čistíren i spotřebu elektrické energie. Instalace čistíren je velmi jednoduchá a může být provedena buď samotným zákazníkem, nebo stavební firmou zajišťující stavbu, resp. rekonstrukci obytného objektu.

3. Výroba a dodávka kontejnerových čistíren odpadních vod pro 50 až 500 (resp. 1 000) připojených obyvatel (EO).
Tyto čistírny jsou určeny pro větší obytnou aglomeraci (řadu sdružených rodinných domků, penziony, hotely, výrobní provozovny, menší obce apod.). Velkou výhodou těchto čistíren je, že veškerá technologie je umístěna v jedné plastové nádrži (kontejneru). Podstatným způsobem je tak snížen rozsah stavebních prací i jejich finanční a časová náročnost – kompletní čistírna je přivezena na dopravním prostředku, usazena do připravené stavební jámy a obetonována pomocí ztraceného bednění. Její připojení na potrubí a zprovoznění je pak otázkou několika hodin. V případě potřeby je možné zapojit více čistíren tohoto typu vedle sebe a zvýšit tak čistírenskou kapacitu např. na 500, 1000 i více připojených obyvatel.

4. Výroba komponent pro čistírny odpadních vod.
Bioreal s.r.o. má ve svém výrobním programu výrobu plastových i ocelových komponent pro čistírny odpadních vod. Jde především o plastové sběrné žlaby, uklidňovací válce, stěrače dna, stavitelná hradítka apod. Vedle těchto standardních součástí vyrábí firma Bioreal s.r.o. i atypické díly „na zakázku“, jejichž výrobu zajišťuje včetně konstrukčního návrhu a výrobní dokumentace. Takto byly např. vyrobeny plastové separátory pro štěrbinové nádrže FN Motol, vestavby do anaerobních reaktorů ČOV Hamé Babice, Čokoládovny Maryša Rohatec atd. Bioreal  spol. s r.o. je výhradním dodavatelem firmy Grundfos s.r.o. v oblasti dávkovacích zařízení, dvouplášťových nadzemních nádrží, míchaných nádrží a skladovacích nádrží chemikálií.

Máte dotaz k čištění odpadních vod? Kontaktujte nás

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.


Servisní služby

Zajišťujeme záruční i pozáruční servis po celém území České republiky.

RSSRSS

Aktuality

Bioreal na úpravně vody Chřibská

03.02.2017
Bioreal s.r.o. v roce 2016 zajišťoval dodávku dávkovacích stanic a zásobních míchaných i nemíchaných nádrží pro úpravnu vody Chřibská.

Archiv aktualit

Rychlý kontakt

Bioreal spol. s r.o.
Zelená 420
294 42 Luštěnice

Tel.: 326 386 573
Mobil: 774 291 464
E-mail: