Čistá voda a energie pro člověka a přírodu


Odpachovací biofiltry a skrápěné kolony

Odpachovací biofiltryV současné době je kladen stále větší důraz na odstraňování emisí z provozovaných městských i průmyslových ČOV. Jedním z negativních faktorů doprovázejících provoz uvedených ČOV jsou i pachové emise (zápach). Zejména při umístění ČOV v blízkosti občanské zástavby jde o jev, který může velmi negativně ovlivňovat životní prostředí v dané oblasti.

Vedle toho může docházet k úniku emisí u jednotlivých strojně technologických zařízení nainstalovaných na ČOV a vystavovat tak obsluhu ČOV  nejen nadměrné pachové zátěži, ale i působení nevhodných emisních anorganických a organických sloučenin (metan, sirovodík, kyselina máselná apod.). Mezi takováto zařízení patří zejména odlučovače surového kalu, kalolisy, pásové lisy, kalojemy apod.).

Jednou z možností, jak tyto emise odstranit, je využití odpachovacích biofiltrů, tedy zařízení, jejichž funkce je založena na adsorpci, případně chemickém rozkladu znečišťujících látek ve vrstvě organického substrátu.

Odpachovací biofiltry pracují na principu adsorpce, resp. biologického rozkladu organických látek tvořících znečišťující emise na příslušném nosiči. U biofiltrů je tento nosič tvořen tzv. substrátem, tedy směsí dlouhovláknité rašeliny, borky, dřevěných štěpků, vápna a dalších ingrediencí, přičemž přesné složení bývá upravováno podle charakteru znečišťujících látek.

Sestava biofiltrů

  1. Sací potrubí vzdušiny
  2. Nerezový ventilátor
  3. Pračka vzdušiny (v případě výjimečně příznivých podmínek lze biofiltr instalovat bez
     pračky).
  4. Vlastní těleso biofiltru (plastová hranata vana s roštem pro umístění nosiče substrátu). Lze jednoznačně doporučit vanu biofiltru zastřešit - v substrátu je tak možné zajistit jeho požadovanou vlhkost).
  5. Pračka vzdušiny je tvořena náplňovou zkrápěnou kolonou, kde proti směru vzdušiny (odzdola nahoru) je čerpána voda, případně jiné chemické kapalné medium. V pračce dochází jednak k  požadovanému vlhčení vzdušiny, jednak k absorpci znečišťujících látek do vody, případně jiného kapalného media.

Máte zájem o odpachovací biofiltry, případně máte problém s nepříjemným zápachem? Máte dotaz? Napiště nám.

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.


Servisní služby

Zajišťujeme záruční i pozáruční servis po celém území České republiky.

RSSRSS

Aktuality

Bioreal na úpravně vody Chřibská

03.02.2017
Bioreal s.r.o. v roce 2016 zajišťoval dodávku dávkovacích stanic a zásobních míchaných i nemíchaných nádrží pro úpravnu vody Chřibská.

Archiv aktualit

Rychlý kontakt

Bioreal spol. s r.o.
Zelená 420
294 42 Luštěnice

Tel.: 326 386 573
Mobil: 774 291 464
E-mail: