Čistá voda a energie pro člověka a přírodu


Doporučený postup zabudování žump (nádrží) typu NKS

Doporučený postup zabudování žump (nádrží) typu NKS (samonosné)

Výkop základové spáry:

Průměr výkopu základové spáry by měl být o 30 cm větší než je vnitřní průměr nádrže. Hloubka výkopu od úrovně terénu je dána následujícím součtem:

  • výška vlastní nádrže + výška komínu revizní a vybírací šachty + tloušťka betonu základové desky + výška podsypu základové desky.

Vhodné je neskladovat vykopanou zeminu v těsné blízkosti výkopu. Předejdeme tak pozdějším obtížím při betonáži a usazování nádrže.

Podsyp kamenivem:

Doporučujeme provést v případě neúnosného podloží. Vhodná výška podsypu základové desky kamenným štěrkem frakce 5-7 cm je cca 8 až 15 cm.

Základová betonová deska:

Podkladní beton o síle 15 cm armovaný KARI sítí (průměr drátu 8-10 mm s oky 150/150 mm). Beton nechat zatvrdnout (min. 4 dny). Před usazením nádrže je vhodné položit na základovou desku geotextilii, která vyrovná drobné povrchové nerovnosti základové desky.

Usazení nádrže:

Ve vnějších žebrech nádrží jsou vyvrtány otvory pro uchycení lan. Pro spuštění nádrže do výkopu je nejvhodnější použít jeřáb. Pomocí jeřábu zajistíme kolmé spuštění nádrže do výkopu a zabráníme spadu okolní zeminy pod dno nádrže. Při ručním usazení nádrže do výkopu postupujeme tak, že přes výkop přeložíme lešenářské trubky ( případně trámy, fošny apod.), na které nasuneme nádrž, protáhneme lano otvory v žebrech, symetricky rozmístíme pracovníky s lanem po obvodě nádrže, nadzdvihneme nádrž, odstraníme trubky a nádrž opatrně spustíme do výkopu.

Betonáž podpěrných sloupů:

Vnitřní podpěrné sloupy (trubky) vyplnit připravenými otvory ve stropě kvalitním betonem. Beton je možno vyztužit svislými armovacími dráty. Beton nechat zatvrdnout (min. 4 dny)

Zásyp boků a stropu:

Postupně zasypávat tříděnou zeminou s protitlakem vody. Obsyp provádět po vrstvách vysokých 50 cm a to tak, aby vody v nádrži bylo o cca 50 cm více než okolního zásypového materiálu. V zásypu postupovat až ke stropu nádrže. Každou vrstvu upěchovat ve svislém směru. Zahrnutí provést tak, aby nedošlo k deformaci komínu revizní a vybírací šachty.

Upozornění:

Při betonáži je třeba brát zřetel na vodorovnost a rovinnost základové desky, která by měla být v toleranci cca 5 mm. Do přímého kontaktu se stěnami nádrže nesmějí přijít velké kameny. Doporučujeme odstranit kořeny stromů ze stěn výkopu. Svým růstem by mohly časem poškodit nádrž. Statický výpočet samonosné žumpy je proveden pro max. výšku revizního komínu 300 mm, v případě požadavku na vyšší komín je nutno (na základě konzultace) provést dodatečné technické úpravy žumpy, případně upravit technologický postup jejího zabudování.

Výskyt vysoké hladiny spodní vody:

Výskyt spodní vody představuje určitou komplikaci v zabudování žumpy, kterou je vhodné řešit konzultací s pracovníky firmy BIOREAL spol. s.r.o. v závislosti na místních podmínkách, výšce spodní vody, rozměrech žumpy (nádrže) atd.

Máte dotaz k zabudování nádrže NKS? Napište nám!

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.


Servisní služby

Zajišťujeme záruční i pozáruční servis po celém území České republiky.

RSSRSS

Aktuality

Bioreal na úpravně vody Chřibská

03.02.2017
Bioreal s.r.o. v roce 2016 zajišťoval dodávku dávkovacích stanic a zásobních míchaných i nemíchaných nádrží pro úpravnu vody Chřibská.

Archiv aktualit

Rychlý kontakt

Bioreal spol. s r.o.
Zelená 420
294 42 Luštěnice

Tel.: 326 386 573
Mobil: 774 291 464
E-mail: