Čistá voda a energie pro člověka a přírodu


Plastové jímky, žumpy, nádrže

Žumpy patří k nejrozšířenějším objektům umožňujícím likvidaci odpadních vod. Jsou tvořeny celoplastovou kruhovou nádrží (stabiliz ovaný polypropylen) opatřenou víkem s revizním a vybíracím otvorem o průměru 600 mm aboním přívodním potrubím nátoku. Objem žumpy je určován především místními podmínkami a charakterem určení (trvale či přechodně obývaný objekt , splachované - nesplachované WC, velikost a počet dalších zdrojů odpadní vody - sprcha, pračka apod. ).

Objem lze určit pomocí vztahu V = n x q x t,

  • kde n je počet připojených osob,
  • q - specifická denní produkce (případně spot řeba) vody v litrech (na osobu a den – viz tabulka)
  • a t - časový interval vyprazdňování žumpy ve dnech.

Pro stanovení denní specifické průměrné produkce vody lze využít následující tabulku s tím, že v případě pouze občasného užívání objektu je nutné k této skutečnost i přihlédnout. Žumpy jsou navrženy v souladu s normou ČSN 756081, přičemž objem i jejich tvar lze přizpůsobit podmínkám i požadavkům uživatele, stejně jako rozsah vyztužení víka a bočního pláště. Žumpy BIOREAL jsou vyráběny ve dvou variantách – k obetonování a jako samonosné. V případě přítomnosti spodní vody je nezbytné provést další dodatečné vyztužení pláště žumpy.

Druh bytu a jeho vybavení Specifická průměrná denní produkce odpadní vody v l (na osobu a den)
byt s odtokem vody, WC, koupelnou a přípravou teplé vod y 100 až 150
byt s odtokem vody, WC, koupelnou a lokální přípravou teplé vody 80 až 100
byt s odtokem vody, WC, koupelnou se sprchovým koutem nebo veřejné ubytovací a stravovací zařízení 60 až 80
byt s odtokem vody, WC, bez koupelny 40 až 80
byt nepřipojený na vodovod, s odběrem vody z vnějšího zdroje 20 až 60

Výhody a přednosti plastových žump

  • dokonalá vodotěsnost - oproti stavbě betonových jímek odpadají náročné práce spojené s vnitřním bedněním a izolací stěn
  • dlouhá životnost (30 až 50 let) v důsledku parametrů plastu použitého při vý robě
  • nízká hmotnos t a z toho vyplývající nízké nároky na stavební práce (zejména u samonosných žump), jednoduché a rychlé zabudování
  • možnost úprav rozměrů žumpy, umístění a průměru nátoku i výšky komínu vybíracího otvoru podle požadavku zákazníka

Obsluha, provoz žumpy, záruky

Žumpa by měla být pravidelně kontrolována a vyprazdňována po jejím naplnění na určenou výšku hladiny pod vtokové potrubí. Obsah žumpy musí být likvidován v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí (odvozem na čistírnu odpadníc h vod, vypouštěním do stokové sítě oddílné k analizační soustavy v souladu s kanalizačním řádem, kompostováním apod.). Na výrobek je poskytována záruka v délce 36 měsíců od uskutečnění dodávky. I po uplynutí záruční doby je na všechny výrobky firmy BIOREAL spol. s.r.o. zajiš ťován servis a dodávka náhradních dílů.

Máte zájem o koupi plastové kruhové samonosné jímky (žumpy)? Napište nám!

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.


Servisní služby

Zajišťujeme záruční i pozáruční servis po celém území České republiky.

RSSRSS

Aktuality

Bioreal na úpravně vody Chřibská

03.02.2017
Bioreal s.r.o. v roce 2016 zajišťoval dodávku dávkovacích stanic a zásobních míchaných i nemíchaných nádrží pro úpravnu vody Chřibská.

Archiv aktualit

Rychlý kontakt

Bioreal spol. s r.o.
Zelená 420
294 42 Luštěnice

Tel.: 326 386 573
Mobil: 774 291 464
E-mail: